Zapraszamy do zakupu mieszkań
20 czerwca 2016
Uwaga !
7 marca 2017
Pokaż wszystko

Przypominamy, że w sprawach dotyczących:

  1. Uniwersyteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, należy kontaktować się z Panem Piotrem Zapotocznym; tel. 604 557 031;
  2. Sprzedaży mieszkań, należy  kontaktować się z biurem sprzedaży; tel. 518 945 575 lub 518 945 595;
  3. Faktur oraz dokonanych wpłat; tel. 517 219 267 (wtorki/czwartki w godz. 16:00-18:00)
    faktury@smuniwersytecka.pl lub biuro@smuniwersytecka.pl

Prosimy również o weryfikację e-maili podanych w deklaracjach członkowskich – wszelkie informacje dotyczące inwestycji będą przesyłane do Państwa drogą e-mailową. Również te dotyczące dni otwartych na budowie. Weryfikacja polega na przesłaniu odpowiedzi na zapytanie e-mailowe wysłane do Państwa z biura Spółdzielni (proszę wpisać; potwierdzam adres e-mailowy).