Uwaga !
7 marca 2017
Komunikat
11 grudnia 2017
Pokaż wszystko

Szanowni Państwo,

1. W związku z licznymi zapytaniami Państwa pragniemy poinformować, iż termin odbiorów technicznych mieszkań nie został jeszcze ustalony. Niestety z uwagi na warunki atmosferyczne nie możemy przyspieszyć prac nad wykonaniem dojazdów do osiedla oraz budynków. Nieustające opady deszczu powodują, iż firmy wykonawcze mają poważne trudności z wykonaniem wspomnianych prac. Wykonana została podbudowa pod chodniki za budynkami (blokami), jednak przy tak intensywnych opadach nie jesteśmy w stanie zniwelować terenu, osadzić krawężników oraz wykonać odwonienia. Mamy nadzieję, iż niebawem pogoda poprawi się i pozwoli na przyspieszenie prac. Terminy odbiorów zostaną ustalone jak tylko uda się utwardzić dojazdy do budynków.

2. Stan wykończenia samych budynków jest następujący: budynki nr 1, 2, 6 są praktycznie ukończone; w budynku nr 3 i 4 prace potrwają jeszcze ok. 2-3 tygodni, zaś na budynku nr 5 do ok. połowy grudnia.

3. Prace ziemne: Ze względu na pogodę nie możemy prowadzić prac ziemnych w zakresie ukształtowania skarp za budynkami. Czekamy na pierwsze mrozy lub poprawę pogody. Prace związane z zagospodarowaniem terenu również prowadzone będę jak tylko pogoda na to pozwoli (w miesiącach zimowych) lub na wiosnę.

4. Osoby które zaciągnęły kredyt z dopłatą MDM, będą mogły przystąpić do odbioru mieszkań w terminie wcześniejszym niż styczeń 2018r. Ustalimy formułę prawną, która będzie bezpieczna dla Spółdzielni i Państwa.

5. Przypominamy, że w sprawach dotyczących faktur oraz dokonanych wpłat; można kontaktować się w środy/czwartki w godz.17:00-18:30 pod nr tel. 517 219 267 w pozostałe dni- e-mailowo: faktury@smuniwersytecka.pl. Cały czas, również do Państwa dyspozycji, jest adres e-mailowy – biuro@smuniwersytecka.pl.

Z poważaniem,

Zarząd SM Uniwersyteckie