Ogłoszenia dot. odbiorów mieszkań oraz zagospodarowania terenu.
2 listopada 2017
Komunikat
14 stycznia 2018
Pokaż wszystko

1. Informacje na temat zaawansowania prac
Aktualnie mamy wykonane następujące prace:
a) prace budowlane wewnątrz budynków 1, 2, 3,4 oraz 6 praktycznie już zakończone,
b) w tym tygodniu zakończymy wylewanie posadzek w budynku nr 5, oraz przystąpimy do
wykończenia klatek schodowych oraz poddaszy.
c) zostało uruchomione centralne ogrzewania na budynkach od 1 do 6.
d) uruchomiliśmy przepompownię ścieków.
e) wykonane zostały instalacje elektryczne wewnątrz budynków wraz z odbiorami.
f) wykonane zostały chodniki wzdłuż bloku nr 1 do 3 oraz parkingi przed tymi budynkami.
Także zostały wykonane chodniki od strony skarpy wzdłuż bloku nr 1 i 2.
2. Informacje na temat prac do wykonania
a) w najbliższym tygodniu prace zewnętrzne skupione będą na wykonaniu dojazdu od ronda
do drogi przy budynku nr. 1, drogi dojazdowej wzdłuż budynku nr 3 oraz chodnika za
budynkiem.
b) w kolejnych tygodniach skupimy się na wykonaniu chodników i drogi dojazdowej do
budynków 4 do 6.
c) równolegle będą trwały prace związane z wykończaniem elewacji budynków oraz niwelacji
terenu wraz z podjazdami pomiędzy budynkami.
d) w zależności od pogody i dostępności sprzętu przystąpimy do regulacji skarp. Prace te będą
wykonane po zrobieniu wszystkich chodników i dojazdów.
3. Odbiory mieszkań
Warunkiem koniecznym do przeprowadzenia wstępnego odbioru mieszkań jest wykonanie
dojazdów do danego budynku od strony garaży i skarpy.
Przypuszczamy, że odbiór budynku nr 1 i 2 powinien odbyć się pomiędzy świętami. W
dalszej kolejności pozostałe budynki.
O terminie odbioru zostaną Państwo poinformowaniu indywidualnie. W czasie odbioru
otrzymają Państwo protokół odbioru mieszkania, zaświadczenie do ZE oraz komplet kluczy
budowlanych. Po odbiorze mieszkania i otrzymaniu kompletu dokumentów będą mogli
Państwo podpisać umowę z ZE.
Osoby posiadające kredyt z puli MDM będą mogli przystąpić do odbioru tak jak pozostali
właściciele.
Warunkiem koniecznym, przystąpienia do odbioru jest uregulowanie wszystkich
należności (oprócz kwoty wypłacanej z puli MDM-u). w stosunku do Spółdzielni.