Komunikat
7 maja 2018
Walne Zgromadzenie Uniwersyteckiej SM 2022
29 maja 2022
Pokaż wszystko

Zarząd  Uniwersyteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Olsztynie ogłasza, że zgodnie
z ustawą Prawo Spółdzielcze oraz
statutem Spółdzielni Mieszkaniowej zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Uniwersyteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, które odbędzie się w dniu 26-go czerwca 2018 roku o godzinie 1700, miejsce – ul. Artyleryjska 3f, sala 419/ III piętro, budynek 3-f Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania.