Walne Zgromadzenie Uniwersyteckiej SM
6 czerwca 2018
Pokaż wszystko

Zarząd  Uniwersyteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Olsztynie ogłasza, że zgodnie
z ustawą Prawo Spółdzielcze oraz
statutem Spółdzielni Mieszkaniowej zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Uniwersyteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, które odbędzie się w dniu 21-go czerwca 2022 roku o godzinie 1800, miejsce – ul. Heweliusza 14, sala 14, Olsztyn- Kortowo. 

 

Ogloszenie_WZ_USM_2022