Czynsze

Czynsz należy wpłacić do dnia 10-ego każdego miesiąca na konto Spółdzielni:

UWAGA! Nowy nr konta! 

PKO 67 1020 3541 0000 5802 0328 5525

W tytule przelewu proszę podać na jaki lokal (oraz ew. na jaki garaż) dokonywana jest wpłata. 

Stawki czynszowe:

Przedmiot opłaty Stawka
Ciepła woda 27 zł / m2  
Zimna woda + ścieki 9.90 zł / m3
Wywóz śmieci 12.00 zł / osoby
Zaliczka na CO 2.80 zł / m2 p.u
Opłata za windę 14 zł / lokalu
Oświetlenie wspólne 15 zł / lokalu
Ubezpieczenie 0.04 zł / m2
Utrzymanie czystości 11 zł / lokalu
Podatek od nieruchomości 0.22 zł / m2 p.u
Koszty Zarządu 0,8 zł / m2
Eksploatacja 0,7 zł / m2

 

Informacje finansowe

Władze spółdzielni

Zarząd

Prezes Jarosław Mioduszewski
Wice prezes Radosław Wróblewski

Rada nadzorcza

Pan Bogdan Marczykowski  - Zastępca Przewodniczącego RN
Pani Ewelina Kolankowska – Sekretarz RN
Pan Jakub Jan Zięty – Przewodniczący RN